Očkovací centrum - COVID-19


Naše pracoviště je od ledna 2021 zařazeno do sítě pracovišť očkujících proti nemoci COVID-19 jako vakcinační centrum II. typu, smlouvy jsou uzavřeny s pojišťovnami 111, 201, 205, 207, 211, 213 (IČP pracoviště 41 418 962, odbornost 962). Očkování je bezplatné, hrazené příslušnou zdravotní pojišťovnou.

Ordinační hodiny očkování proti COVID- 19 jsou denně od 12 do 17 hodin. Na očkování musíte být objednáni.

Termín očkování si rezervujte výhradně přes celostátní rezervační systém na adrese https://crs.uzis.cz/, https://registrace.mzcr.cz nebo https://rezervace.mzcr.cz. Klienti nad 70 roků věku a pedagogové mohou pro rezervaci využít bezplatnou krajskou asistenční linku (+420) 800 600 444 nebo celostátní informační linku 1221.

TERMÍN OČKOVÁNÍ NELZE REZERVOVAT NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH ANI EMAILECH NAŠÍ AMBULANCE.

Váš termín může být naší koordinátorkou očkování změněn (posunut dopředu i dozadu), tato změna Vám bude oznámena telefonicky i textovou zprávou.

Bližší informace k očkování naleznete v informačním letáku Ministerstva zdravotnictví:

V současné době očkujeme očkovací látkou COMIRNATY firem Pfizer/BioNTech. Informace o těchto vakcínách si můžete přečíst na webu Evropské agentury pro léčivé přípravky:

Pro urychlení procesu očkování si můžete vytisknout a doma vyplnit dotazník, který na první očkování přineste s sebou - ke druhé dávce očkování již není třeba dotazník znovu vyplňovat:

Informace týkající se očkování u alergiků průběžně doplňujeme.

Lékaři provádějící očkování:

 • MUDr. Jana Karásková
 • MUDr. Lucia Verčimáková
 • MUDr. Marie Trynerová
 • MUDr. Pavel Štál
 • MUDr. Miloš Starý
 • MUDr. Marie Plaňanská
 • MUDr. Alena Dolejšová
 • MUDr. Jaroslava Karasová
 • MUDr. Jaroslava Poláková

Kontakty na očkovací centrum COVID-19:

 • telefon (+420) 775 966 708 - NA TOMTO ČÍSLE NELZE PROVÁDĚT NOVÉ OBJEDNÁVKY. POUZE V NUTNÝCH PŘÍPADECH LZE PROVÉST ZMĚNU DRUHÉHO TERMÍNU OČKOVÁNÍ Z DŮVODU NEMOCI NEBO PŘESUN PRVNÍHO TERMÍNU Z DŮVODU NEMOCI.
 • email